Tăng mức đóng và thay đổi quyền lợi BHYT của người dân từ 1/7

Cập nhập tin tức Tăng mức đóng và thay đổi quyền lợi BHYT của người dân từ 1/7

Tăng mức đóng, thay đổi quyền lợi BHYT của người dân từ 1/7

Từ 1/7, nếu người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh mỗi lần chi phí hết dưới 270.000 đồng thì sẽ được miễn phí, không phải đóng thêm phần đồng chi trả.

Đang cập nhật dữ liệu !