tận dụng cơ hội từ EVFTA

Cập nhập tin tức tận dụng cơ hội từ EVFTA

Doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng cơ hội từ EVFTA

Sau 2 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), kim ngạch thương mại hai chiều đạt tăng trưởng ấn tượng.

Đang cập nhật dữ liệu !