tấm gương

Cập nhập tin tức tấm gương

Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về nhân cách, đạo đức và lối sống

Mỗi cơ sở giáo dục đều có đặc điểm riêng, mang lại cảm giác khác biệt cho những con người làm việc hàng ngày trong môi trường đó, cho học sinh, cho phụ huynh cũng như khách đến thăm trường.

Đang cập nhật dữ liệu !