tạm dừng đến trường

tin tức về tạm dừng đến trường mới nhất

Vừa tựu trường 2 ngày học sinh Sơn La lại tạm dừng đến trường
 

18/08/2021

Năm học 2021-2022, Sơn La là địa phương cho học sinh tựu trường sớm nhất cả nước. Theo đó học sinh toàn tỉnh tựu trường ngày 16/8 nhưng chỉ học 2 ngày đã lại tạm dừng đến trường.