tài hoa

Cập nhập tin tức tài hoa

Những “dị nhân” chân chim tài hoa

Người làng vẫn gọi gia đình ông là “gia đình chân chim”, “gia đình một ngón”. Nhưng, điều lạ là chỉ đến đời ông và đời các con ông thì bị và cũng chỉ con trai mới mắc căn bệnh kỳ lạ này....

Đang cập nhật dữ liệu !