súng K54

Cập nhập tin tức súng K54

Thủ súng K54 vận chuyển 2kg ma túy

Liệt khai vận chuyển 2kg ma túy đá từ Campuchia về khu vực Kênh Ruột (xã Phú Hội, huyện An Phú, An Giang) sẽ có người ra nhận và trả tiền công.

Đang cập nhật dữ liệu !