sử dụng test

Cập nhập tin tức sử dụng test

Thị trường kit test nhanh nước bọt 'nóng rẫy', áp đảo test que 'chọc mũi'

Bộ Y tế mới chỉ cấp phép 1 sản phẩm test nhanh từ dịch hầu họng, chủ yếu là test chọc mũi nhưng trên thị trường sản phẩm test nước bọt vô cùng phong phú chủng loại và giá cả, áp đảo các loại test nhanh dạng que chọc mũi.

Đang cập nhật dữ liệu !