Sự cố khi lên sân thượng chung cư

Cập nhập tin tức Sự cố khi lên sân thượng chung cư

Người phụ nữ Hà Nội gặp sự cố nhớ đời khi đi bộ lên sân thượng chung cư

Sau khi đi bộ lên sân thượng chung cư, người phụ nữ hoảng hốt phát hiện cửa xuống đã bị khóa, không thể liên lạc được với người thân.

Đang cập nhật dữ liệu !