Sơn La báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG

Trong giai đoạn 2015- 2020, diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS Sơn La có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào DTTS tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

{keywords}
Sơn La báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG

Chiều 18/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Sơn La về rà soát Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025.

Tham dự phiên họp, về phía tỉnh Sơn La có Bí thư Tỉnh uỷ  Nguyễn Hữu Đông, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Sơn La, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. 

Tại buổi làm việc, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La đã báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, chính sách vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2016-2020 và kết quả phân định các xã, thôn bản vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Sơn La là một tỉnh miền núi, diện tích tự nhiên 14.123 km2, có 274 km  đường biên giới giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; dân số trên 1,2 triệu với 12 dân tộc chủ yếu. Tỉnh có 11 huyện, 1 thành phố; 204 xã, phường, thị trấn; có 3.324 bản, tiểu khu, tổ dân phố; trong đó có 4 huyện nghèo, 112 xã khu vực III, 66 xã khu vực II và 26 xã khu vực I, 1.708 bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau khi sáp nhập theo Nghị Quyết 18-NQ/TW, hiện nay tỉnh Sơn La còn 2.509 bản, tiểu khu, tổ dân phố; giảm 815 bản).

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách lớn đối với vùng đồng bào DTTS&MN, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, cho các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn.

Tỉnh Sơn La cũng đã tổ chức thực hiện tốt các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc, diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS nhất là vùng xâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn, biên giới của tỉnh có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào DTTS tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá; lĩnh vực giáo dục đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngày càng tốt hơn, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm đã tạo cho đồng bào các dân tộc phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Những kết quả to lớn đó đã góp phần rất quan trọng trong việc phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

{keywords}
Đời sống người dân Sơn La từng bước được cải thiện.

Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 nhằm hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đề ra, UBND tỉnh Sơn La kiến nghị: Tăng cường nguồn vốn để triển khai thực hiện Chương trình; từ đặc điểm tự nhiên, KT-XH và dân cư, lựa chọn là địa phương triển khai thí điểm Chương trình; sớm ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình...

Lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng đề xuất để triển khai chính sách dân tộc, các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn tỉnh và hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã ghi nhận các ý kiến đề xuất của tỉnh và nhấn mạnh: Sơn La là trung tâm của vùng Tây Bắc, hội tụ đủ các yếu tố là tỉnh vùng DTTS với nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai quán triệt Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; cùng một số văn bản quan trọng như: Nghị quyết số 88/2019/QH14; Nghị quyết số 120/2020/QH14; Quyết định số 1409/QĐ-TTg.

H. Anh 

Ngân hàng SHB chung tay ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 2022

Vừa qua tại Hà Nội, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã đóng góp 5 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động. Trước đó, SHB cũng đã ủng hộ 500 triệu đồng cho quỹ Vì người nghèo thành phố Hà Nội.

Chiến lược công tác dân tộc giúp xóa đói giảm nghèo

Việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đã giúp phát triển sản xuất, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Nhiều người Dao tăng thu nhập nhờ chuyển đổi số

Nhờ triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để bán các sản phẩm của người Dao, mà thu nhập của các thành viên Hợp tác xã Thiên An đã tăng từ mức 1,5-2 triệu đồng/tháng lên mức trung bình khoảng 5 triệu đồng/tháng.

HTX kiểu mới: KHCN là trung tâm, đồng hành giảm nghèo bền vững

Sáng 22/12 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức. 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo nhờ mô hình nuôi cá tầm

Mô hình nuôi cá tầm đem lại thu nhập cao đã giúp tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Mường La (tỉnh Sơn La) giảm 4 – 5%/năm, hiện chỉ còn 27%, và ở riêng xã Mường Trai chỉ còn dưới 12%.

Cần nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả để giảm nghèo

Một trong những giải pháp để giảm nghèo trong thời gian tới là nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đặc biệt là với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững

Vốn tín dụng chính sách xã hội tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống, làm thay đổi căn bản nhận thức của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Việt Nam là hình mẫu về xóa đói, giảm nghèo

Sáng 11/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. 

Viettel đồng hành giúp dân trên trận tuyến xóa đói giảm nghèo

Để giúp giảm nghèo nhanh và bền vững, Viettel thực hiện hỗ trợ bằng hệ sinh thái. Tập đoàn đã phối hợp với từng huyện để xây dựng kế hoạch cho phù hợp với thực tế, thiết thực. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo

Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới.

Đang cập nhật dữ liệu !