Số đất

tin tức về Số đất mới nhất

Lo ngại sốt đất trở lại
 

21/09/2021

Trên thị trường, nhiều nhà đầu tư đang gom hàng với số lượng sản phẩm lớn ngay trong giai đoạn dịch bệnh. Thực trạng này khiến nhiều chuyên gia lo ngại có thể xuất hiện đợt sốt đất mới.