SHB Finance

Cập nhập tin tức SHB Finance

SHB Finance được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính Trách nhiệm Hữu hạn MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thành Công ty Tài chính Trách nhiệm Hữu hạn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB Finance).

Đang cập nhật dữ liệu !