Sản lượng điện

Cập nhập tin tức Sản lượng điện

Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn để phát triển kinh tế - xã hội

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong tháng 3/2022, EVN đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Đang cập nhật dữ liệu !