robot thông minh

Cập nhập tin tức robot thông minh

Hà Nội: Ngân hàng đưa robot thông minh phục vụ khách đến giao dịch

Khi khách hàng bước vào giao dịch, bobot SAHA sẽ tự động di chuyển tới chào hỏi, đo thân nhiệt khách hàng, chỉ dẫn khách hàng đến quầy giao dịch... Khách có thể hỏi SAHA mọi thông tin về chương trình khuyến mãi, dịch vụ…

Đang cập nhật dữ liệu !