rào đường

Cập nhập tin tức rào đường

Vất vả chui, trèo rào sắt chặn đường qua lại giữa Thanh Hóa, Ninh Bình

Nhiều hàng rào bằng sắt được dựng lên ở những con đường dân sinh qua sông Càn giáp ranh giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Ninh Bình để phòng chống dịch trước đó khiến người dân gặp khó khăn khi lưu thông giữa hai tỉnh

Đang cập nhật dữ liệu !