Rao bán nợ xấu

Cập nhập tin tức Rao bán nợ xấu

Bất động sản "khủng" tiếp tục được rao bán nợ

Các ngân hàng lớn tiếp tục ráo riết đua rao bán hàng loạt tài sản khủng là bất động sản đảm bảo cho các khoản vay để thu hồi nợ, trong đó có những khoản được rao nhưng vẫn không bán được.

Đang cập nhật dữ liệu !