Quỹ phát triển ĐHQG-HCM

Cập nhập tin tức Quỹ phát triển ĐHQG-HCM

NovaGroup tiếp nối hành trình vì thế hệ trẻ

Mỗi một ước mơ thành hiện thực là một gam màu vẽ nên bức tranh tương lai cho thế hệ trẻ, cũng là nguồn động lực để NovaGroup tiếp tục hành trình lan tỏa giá trị nhân văn, vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của cộng đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !