quét rác

Cập nhập tin tức quét rác

Nhân viên quét rác 'làm xiếc' trên cây mặc mọi người can ngăn

Mặc người dưới đường can ngăn, nữ nhân viên môi trường vẫn bất chấp nguy hiểm để trèo lên cây và liên tục rung cành. 

Đang cập nhật dữ liệu !