Quảng Nam cần bứt phá để phát triển nhanh, bền vững hơn nữa.

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Sau đây là nội dung chính bài phát biểu:

Quảng Nam là một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nằm trên tuyến giao thông huyết mạch của cả nước, với nhiều tiềm năng và giàu truyền thống cách mạng. 

Quảng Nam cần bứt phá để phát triển nhanh, bền vững hơn nữa. - ảnh 1

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015- 2020.

 5 năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam đã phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực, phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện: cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách trên địa bàn vào nhóm các tỉnh khá của cả nước. Một số ngành công nghiệp phát triển đạt được quy mô lớn. Các nhiệm vụ đột phá đạt được những kết quả quan trọng, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực, tạo thế và lực để phát triển kinh tế - xã hội. Du lịch có bước phát triển đáng kể, đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Quan tâm bảo vệ và phát triển rừng, mở rộng diện tích trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Diện mạo thành thị, nông thôn có bước khởi sắc, chương trình nông thôn mới đạt được những kết quả đáng khích lệ. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng lên. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đối ngoại được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố, kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và hướng về cơ sở.

Quảng Nam cần bứt phá để phát triển nhanh, bền vững hơn nữa. - ảnh 2

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta đứng trước những thuận lợi, thời cơ lớn và cả những khó khăn, thách thức không nhỏ. Điều này đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam cần tận dụng thời cơ, vượt qua  thách thức để cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Với chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh là: “Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước”,và đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội  nhấn mạnh một số vấn đề:

Quảng Nam cần bứt phá để phát triển nhanh, bền vững hơn nữa. - ảnh 3

Đoàn chủ tịch Điều hành đại hội.

Thứ nhất, cần tiếp tục chủ động huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, tạo sự liên kết, kết nối giữa Quảng Nam với các trung tâm phát triển thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và liên vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng và phát huy hiệu quả cao hơn nữa các khu, cụm công nghiệp và làng nghề đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, trọng tâm là phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai.

Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, tăng tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm, chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, ô tô, dệt may, da giày; thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ. Nghiên cứu phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch, thương mại lớn của cả nước.

Thứ hai, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, việc khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Tạo bước chuyển rõ nét về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo thêm nhiều việc làm mới và chuyển dịch cơ cấu lao động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng bền vững, chăm lo đời sống công nhân ở các khu kinh tế, khu công nghiệp.  

Thứ ba, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, coi trọng công tác đối ngoại, tăng cường hợp tác với các tỉnh có chung biên giới Việt - Lào.  

Thứ tư, tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI) về xây dựng Đảng gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ nguời dân tộc thiểu số, chú ý công tác phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc, vùng biên giới. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể.
PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !