Quản trị nhà trường

Cập nhập tin tức Quản trị nhà trường

Chuyển đổi số trong quản trị nhà trường hướng tới người học

Ngày 22/12/2021, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (VIGEF), Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) – United Way Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số trong quản trị nhà trường hướng tới người học”.

Đang cập nhật dữ liệu !