quản lý chất thải rắn

Cập nhập tin tức quản lý chất thải rắn

Tập trung hoàn thiện đề án, giải quyết hiệu quả vấn đề chất thải rắn sinh hoạt

Chiều 20/7, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến, nghe Tổng cục Môi trường báo cáo dự thảo Đề án “Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !