Quán cơm 2 nghìn đồng cho bệnh nhân ung thư

Cập nhập tin tức Quán cơm 2 nghìn đồng cho bệnh nhân ung thư

Quán cơm 2 nghìn đồng cho bệnh nhân ung thư của cặp vợ chồng Hà Nội

Nhiều lần trong lúc ngồi trò chuyện sau bữa ăn, các cô nói: “Hai nghìn có đáng gì đâu so với bữa cơm này. Các cháu là muốn cho các cô đỡ ngại thôi đúng không?”

Đang cập nhật dữ liệu !