Phòng CSKT

Cập nhập tin tức Phòng CSKT

Bắt nguyên chủ tịch xã cùng thuộc cấp lập khống hồ sơ, chi tiêu sai quy định

Mai Văn Hồng khi còn đương chức đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ thanh quyết toán phụ cấp một số chức danh không chuyên trách để lấy tiền ngân sách Nhà nước sử dụng, chi tiêu sai quy định.

Đang cập nhật dữ liệu !