phòng chống cháy rừng

Cập nhập tin tức phòng chống cháy rừng

Lào Cai tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, bảo vệ rừng

Đang cập nhật dữ liệu !