Phát triển thị trường lao động

Cập nhập tin tức Phát triển thị trường lao động

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững

Các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục duy trì các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động.

Đang cập nhật dữ liệu !