phát triển

Cập nhập tin tức phát triển

Phát triển toàn diện bền vững vùng dân tộc thiểu số, miền núi của Thủ đô

Những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Thủ đô đã đoàn kết, phấn đấu khắc phục khó khăn và đạt được kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đang cập nhật dữ liệu !