nuôi trồng thủy sản

Cập nhập tin tức nuôi trồng thủy sản

Gỡ vướng cho hàng trăm héc ta mặt nước để lãng phí ở Đắk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông đã đưa ra phương án gỡ vướng mắc cho hàng trăm ngàn mét vuông mặt nước để lãng phí. Và tới đây tỉnh sẽ cho các tổ chức, cá nhân thuê để nuôi trồng thủy sản hay kinh doanh du lịch.

Đang cập nhật dữ liệu !