Nova Evergreen

Cập nhập tin tức Nova Evergreen

Phủ xanh đô thị tại Bình Thuận: Đã có doanh nghiệp tiên phong đồng hành

Việc trồng cây, trồng rừng đóng vai trò quan trọng điều tiết khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái… gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững của Bình Thuận, tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ kế hoạch trồng cây xanh.

Đang cập nhật dữ liệu !