nông nghiệp 4.0

Cập nhập tin tức nông nghiệp 4.0

Hội nghị kết nối Ireland – Việt Nam về nông nghiệp 4.0

Hội nghị kết nối Ireland – Việt Nam về nông nghiệp 4.0 do Thương vụ Ireland tại Việt Nam và Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức.

Đang cập nhật dữ liệu !