nhóm công tác xử lý ùn tắc giao thông

Cập nhập tin tức nhóm công tác xử lý ùn tắc giao thông

Hà Nội lập bốn nhóm công tác xử lý ùn tắc giao thông

Bốn nhóm công tác giúp việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, khảo sát, đề xuất các giải pháp nhằm xử lý đảm bảo ATGT, khắc phục tình trạng ùn, tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !