Nhiều ứng dụng xe công nghệ tạm dừng một số dịch vụ

Cập nhập tin tức Nhiều ứng dụng xe công nghệ tạm dừng một số dịch vụ

Hà Nội dừng một số dịch vụ xe công nghệ

Đại diện UBND Hà Nội yêu cầu dừng vận tải hành khách công cộng vận chuyển hành khách bằng xe môtô (bao gồm xe công nghệ và xe ôm).

Đang cập nhật dữ liệu !