Nhiều chính sách giảm nghèo bền vững tại Điện Biên

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Ðiện Biên giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 48,14% xuống còn 33,5%. Ước thực hiện đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 30,67%.

Hiện nay người nghèo tại Điện Biên đang được thụ hưởng rất nhiều chương trình, chính sách như: Cứu đói giáp hạt; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; tín dụng ưu đãi; hỗ trợ bảo hiểm y tế 100%; hỗ trợ chi phí học tập cho con em; dạy nghề và kết nối việc làm; hỗ trợ xây dựng nhà ở; ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, nước sạch…

Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm được vay vốn chiếm trên 60% hộ nghèo, đáp ứng được phần lớn nhu cầu phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, làm nhà ở.

Dư nợ cho vay hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đạt 1.370 tỷ đồng với trên 34.000 hộ vay, chiếm 47% tổng dư nợ các chương trình tín dụng. Số hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở là 2.367 hộ. 

{keywords}
Người dân thu hoạch lúa tại Điện Biên.

Trong 5 năm (2016 - 2020), các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh được phân bổ 949,335 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư phát triển. Từ đó đã đầu tư xây dựng 106 công trình: Giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế…

Chương trình 30a hỗ trợ thông qua giao khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng; hỗ trợ khai hoang phục hóa, tạo ruộng bậc thang; mua giống, phân bón chuyển đổi cây trồng, vật nuôi… tổng số vốn 247,083 tỷ đồng cho trên 23.000 lượt hộ thụ hưởng. Ðồng thời thực hiện hỗ trợ 139 lao động huyện nghèo đi xuất khẩu lao động.

Cũng trong 5 năm, Chương trình 135 được triển khai với nguồn vốn 630,714 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở.

Ngoài ra còn nhiều đề án, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ người nghèo khác được triển khai khắp trong tỉnh.

Khánh Chi

Ngân hàng SHB chung tay ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 2022

Vừa qua tại Hà Nội, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã đóng góp 5 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động. Trước đó, SHB cũng đã ủng hộ 500 triệu đồng cho quỹ Vì người nghèo thành phố Hà Nội.

Chiến lược công tác dân tộc giúp xóa đói giảm nghèo

Việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đã giúp phát triển sản xuất, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Nhiều người Dao tăng thu nhập nhờ chuyển đổi số

Nhờ triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để bán các sản phẩm của người Dao, mà thu nhập của các thành viên Hợp tác xã Thiên An đã tăng từ mức 1,5-2 triệu đồng/tháng lên mức trung bình khoảng 5 triệu đồng/tháng.

HTX kiểu mới: KHCN là trung tâm, đồng hành giảm nghèo bền vững

Sáng 22/12 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức. 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo nhờ mô hình nuôi cá tầm

Mô hình nuôi cá tầm đem lại thu nhập cao đã giúp tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Mường La (tỉnh Sơn La) giảm 4 – 5%/năm, hiện chỉ còn 27%, và ở riêng xã Mường Trai chỉ còn dưới 12%.

Cần nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả để giảm nghèo

Một trong những giải pháp để giảm nghèo trong thời gian tới là nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đặc biệt là với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững

Vốn tín dụng chính sách xã hội tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống, làm thay đổi căn bản nhận thức của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Việt Nam là hình mẫu về xóa đói, giảm nghèo

Sáng 11/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. 

Viettel đồng hành giúp dân trên trận tuyến xóa đói giảm nghèo

Để giúp giảm nghèo nhanh và bền vững, Viettel thực hiện hỗ trợ bằng hệ sinh thái. Tập đoàn đã phối hợp với từng huyện để xây dựng kế hoạch cho phù hợp với thực tế, thiết thực. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo

Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới.

Đang cập nhật dữ liệu !