nhảy xuống ao

Cập nhập tin tức nhảy xuống ao

Mang 11 gói ma túy trong người thấy công an nhảy xuống ao trốn vẫn không thoát

Đối tượng La mang 11 gói ma túy trong người, khi thấy công an người đàn ông này đã nhảy xuống ao để trốn, nhưng tổ công tác đã bắt gọn.

Đang cập nhật dữ liệu !