nhặt rác

Cập nhập tin tức nhặt rác

Tốt nghiệp Đại học nhưng lại nổi tiếng nhờ nghề ‘nhặt rác’ kiếm sống

Tốt nghiệp Đại học, nhưng chàng Cử nhân không làm đúng chuyên ngành được đào tạo mà lại đi thu nhặt phế liệu và đồ cũ để buôn bán. 

Đang cập nhật dữ liệu !