nhà xã hội

Cập nhập tin tức nhà xã hội

Hà Nội kiểm soát phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu cho người dân

Thành phố Hà Nội dự kiến vốn để hoàn thành phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2025 là khoảng 12.350 tỷ đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !