Nguyễn Huy Liệu

tin tức về Nguyễn Huy Liệu mới nhất

“Anh ấy là vị tướng độc đáo”
 

04/11/2021

45 năm bên nhau thủy chung son sắt, mặn nồng. Đó là chuyện tình của nữ bác sĩ Lại Thị Xuân và thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu.