người nông dân

Cập nhập tin tức người nông dân

Quảng Ninh: Người nông dân là chủ thể trong xây dựng NTM

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn ở Quảng Ninh từng bước được đổi mới, khang trang, sạch đẹp hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !