nghị định 24

Cập nhập tin tức nghị định 24

Bất thường thị trường vàng: Đến lúc bỏ độc quyền?

Giá vàng trong nước luôn cao hơn giá vàng thế giới hàng chục triệu đồng là phi lý, đòi hỏi cơ quan quản lý thay đổi một số quy định quản lý thị trường vàng

Đang cập nhật dữ liệu !