ngân hàng cho vay

Cập nhập tin tức ngân hàng cho vay

Bao nhiêu tiền của ngân hàng đang chảy vào bất động sản?

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều ngân hàng vẫn giải ngân thêm hàng chục nghìn tỷ đồng vào lĩnh vực cho vay bất động sản.

Đang cập nhật dữ liệu !