mưa trái mùa

Cập nhập tin tức mưa trái mùa

Nông dân 'thủ phủ' dưa hấu khóc ròng, trắng tay vì mưa trái mùa dị thường

Gần đến kỳ thu hoạch nhưng xảy ra mưa trái mùa khiến hàng trăm héc ta dưa hấu rũ héo, chết dần, nông dân lâm cảnh trắng tay.

Đang cập nhật dữ liệu !