mua bán cổ phiếu

Cập nhập tin tức mua bán cổ phiếu

Từ 29/8, nhà đầu tư sẽ đươc nhận tiền và cổ phiếu sớm hơn 1 ngày

Nhà đầu tư có thể giao dịch cổ phiếu với chu kỳ rút gọn, mua ngày T+0 ngay trong phiên giao dịch chiều ngày T+2 thay vì chờ đến ngày T+3 như trước đây.

Đang cập nhật dữ liệu !