Miền Bắc và Trung Bộ nắng mạnh

Cập nhập tin tức Miền Bắc và Trung Bộ nắng mạnh

Miền Bắc và Trung Bộ nắng mạnh đến suốt tuần, nhiều nơi trên 39 độ

Miền Bắc và Trung Bộ sẽ có một dạng thời tiết là nắng, nóng và oi bức từ nay đến hết tuần, đặc biệt khu vực phía Tây nhiệt độ nhiều nơi lên trên 39 độ.

Đang cập nhật dữ liệu !