“Mặt trời Hy vọng”

Cập nhập tin tức “Mặt trời Hy vọng”

MIKGroup tiếp tục hành trình thắp sáng “mặt trời hy vọng” cho “chiến binh nhí”

Tập đoàn MIKGroup tiếp tục hành trình thắp sáng “Mặt trời Hy vọng” cho em nhỏ đang điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh.

Đang cập nhật dữ liệu !