màng lọc

Cập nhập tin tức màng lọc

Cách tạo “màng lọc” bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Mạng internet đã tạo ra một sân chơi, kết nối con người với những tiện ích không thể phủ nhận, nhưng cũng là con dao hai lưỡi khi tiềm ẩn những mối đe doạ cho sức khoẻ tinh thần, nhân cách của người dùng, đặc biệt là trẻ em. 

Đang cập nhật dữ liệu !