lương hưu 2022

Cập nhập tin tức lương hưu 2022

Tiền lương của người lao động, tiền lương hưu từ năm 2022 có gì thay đổi?

Theo đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, từ ngày 1/1/2022 sẽ tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho một số nhóm đối tượng. Vậy, tiền lương của người lao động, tiền lương hưu từ năm 2022 có gì thay đổi không?

Đang cập nhật dữ liệu !