lũ lớn

tin tức về lũ lớn mới nhất

Bão số 7 ảnh hưởng phức tạp hơn khi gặp không khí lạnh, đề phòng lũ quét
 

08/10/2021

Trong ngày hôm nay, bão số 7 di chuyển về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) sẽ suy yếu nhẹ nhưng khi quay trở lại vào Vịnh Bắc Bộ từ đêm nay, bão sẽ mạnh trở lại, cần cẩn trọng với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.