lịch đi học lại của học sinh Hà Nội

Cập nhập tin tức lịch đi học lại của học sinh Hà Nội

Học sinh lớp 1 đến lớp 6 nội thành Hà Nội dự kiến đi học lại từ 21/2

Nếu đảm bảo an toàn thì dự kiến học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận của Hà Nội được đến trường trong tháng 2 này.

Đang cập nhật dữ liệu !