lên đỉnh

Cập nhập tin tức lên đỉnh

Mỗi lần 'lên đỉnh' đầu đau như búa bổ

Đau đầu khi đạt cực khoái tình dục không phải là hiếm, có trường hợp bệnh nhân sợ tình dục vì mỗi lần có cực khoái là đau đầu như búa bổ.

 

Đang cập nhật dữ liệu !