LDP

Cập nhập tin tức LDP

Cổ phiếu quay đầu, cổ đông quay xe

Ngay sau khi cổ phiếu ngược dòng thị trường để tăng giá, cổ đông lớn và lãnh đạo doanh nghiệp tranh thủ đăng ký bán cổ phiếu lúc giá cao, điển hình tại một số công ty dược đình đám. Trong đó Nguyễn Kim đăng ký bán sạch LDP.

Đang cập nhật dữ liệu !