Lão nông biến đồng nát thành máy nông nghiệp thông minh

Cập nhập tin tức Lão nông biến đồng nát thành máy nông nghiệp thông minh

Lão nông biến đồng nát thành máy nông nghiệp thông minh, trăm người đặt mua

Ông Vũ Văn Dung (SN 1964, Ninh Bình) sử dụng đồng nát, động cơ xe máy cũ chế tạo ra cả nghìn máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đang cập nhật dữ liệu !