làm giá

Cập nhập tin tức làm giá

Đất vẫn sốt cục bộ vì quy hoạch

Nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện những cơn sốt đất cục bộ do thông tin quy hoạch.

Đang cập nhật dữ liệu !